Kulturne manifestacije u Sokobanji

Osobenost Sokobanje je između ostalog jak duhovni i kulturni identitet i bogato kulturno-istorijska nasleđe, temperament meštana.
Osnovna funkcija aktivnosti u oblasti kulture u ovoj godini biće obogaćivanje turističke ponude i stvaranje uslova za zadovoljenje kulturnih potreba turista u većoj meri.
Aktivnijim, organizovanijim i osmišljenijim delovanjem, kulturne vrednosti će biti predstavljene turistima na pravi način (angazovanje turističko-kulturnih animatora), a kulturni sadržaji učinjeni atraktivnijim i zanimljivijim.
Kulturni potencijal kojim se može obogaćivati turistička ponuda su:

– lokalni folklor, lokalni običaji, verovanja, narodna radinost – umetnost, nošnja, ishrana itd.),
– specificni etno-ekološki sadržaji,
– kulturno-istorijski identitet, spomeničko nasleđe, istorijski kulturni spomenici, arheološka nalazišta i iskopine ,
– prirodne ambijetalne celine i prirodna bogatstva fore i faune,
– muzejski eksponati i izložbe,
– manifestacije, festivali, pozorišne premijere, filmske premijere, muzički spektakli, godišnjice, jubileji…

Prva Harmonika

Takmičenje najboljih harmonikaša iz zemlje i dijaspore (od 1962. godine) – Već 40 godina tokom leta, u parkovima sa terasa i iz mnogobrojnih kafića i restorana rezležu se zvuci harmonike. Takmiče se muzičari za titulu “Prva harmonika”.

Zlatne ruke

Takmičenje u spremanju tradicionalnih jela sokobanjskog kraja (od 1983. godine) – Kada se na Vrelu, Lepteriji, kod Miloševog konaka ili na nekom drugim prigodnom mestu užare sačevi i crepulje, znajte da se to domaćice takmiče u pripremi starih zaboravljenih jela i peciva. Zlatne ruke sokobanjske ostaju u sećanju brojnih posetioca koji su pored pouke o pripremi nekog starinskog jela i probali neki od specijaliteta.

Bijenale ekološke karikature

od 1992. godine – Bijenale ekološke karikature sa učesnicima iz velikog broja zemalja sa, sada već, desetogodišnjom tradicijom.

Umetnička kolonija “Sokograd”

od 1995. godine – Ova umetnička kolonija svake godina okuplja eminentne umetnike i obogaćuje zbirku sokobanjske Galerije.

Sv. Jovan Biljober

od 1994. godine – Tradicionalna manifestacija koja se održava svake godina 7. jula. Toga dana posetioci i izletnici Rtnja i Ozrena imaju jedinstvenu priliku da za svoje kućne biljne apoteke obezbede čajeve za čitavu godinu.